Kredyt budowlany

Kredyt budowlany, to jeden z rodzajów kredytu hipotecznego, który należy do najpopularniejszych kredytów działających na rynku. Przeznaczony jest on na budowę lub remont domu lub mieszkania, jak też i na wykonanie infrastruktury technicznej, która jest niezbędna podczas użytkowania budynku. Korzystać z tego kredytu mogą osoby fizyczne jednak konieczne jest spełnianie pewnych warunków. Przede wszystkim mus być odpowiednia zdolność kredytowa. Poza tym, osoba zaciągająca kredyt budowlany musi zamieszkiwać w kraju, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek służby wojskowej – w przypadku mężczyzn, jak również i stałe dochody, które pozyskiwane są z pracy, emerytury, działalności gospodarczej, lub też innych udokumentowanych źródeł. Kiedy zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu budowlanego, to na pierwszy plan wysuwa się nam zapytanie dotyczące wysokości kredytu. Tutaj jednak zależeć to będzie od zdolności kredytowej, która rozumiana jest jako możliwość terminowej spłaty.