Kredyt a pożyczka

Większość osób, które interesują się pożyczaniem pieniędzy z banków i instytucji nie widzi pomiędzy kredytem a pożyczką jakiejkolwiek różnicy. Niestety należy wiedzieć, że różnica pomiędzy tymi dwoma usługami jest znacząca, i o tym postaramy się opisać w tym artykule. Główna różnica, która zachodzi pomiędzy kredytem a pożyczką dotyczy aktów regulujących umowy. Jeśli chodzi o kredyty, to ku zaskoczeniu wielu osób mogą one być tylko i wyłącznie udzielane przez instytucje takie jak banki. Akty które regulują te umowy w przypadku kredytów dotyczą prawa bankowego. Jeśli chodzi o pożyczki, to tutaj aktem regulującym jest kodeks cywilny. Wniosek z tego jest więc jasny, pożyczki dzięki kodeksowi cywilnemu mogą być udzielane przez inne instytucje, firmy jak również i przez osoby prawne, a kredyt tylko i wyłącznie możemy otrzymać w banku. Nie jest to jednak jedyna różnica która zachodzi pomiędzy kredytem a pożyczką. Warto też wspomnieć tutaj o wymóg dotyczący określenia celu, który odnosi się tylko i wyłącznie do kredytów.