Koszty kredytu

Koszty kredytu

Koszty kredytowe możemy podzielić na bezpośrednie, pośrednie i około kredytowe.. Do kosztów bezpośrednio wpływających na kredyt mamy opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Prowizja to opłata naliczana najczęściej od całej kwoty kredytu płatna jednorazowo. W przypadku kredytów na nabycie nieruchomości kosztem będzie również opłata wyceny nieruchomości. Dochodzą do tego koszty różnych zaświadczeń, w przypadku kredytów konsolidacyjnych. Niektóre banki obligatoryjnie zakładają konta służące do rozliczania kredytu, za których prowadzenie również należy zapłacić. Również jako zabezpieczenie dodatkowe ubezpieczają kredyt. Czasami otrzymanie kredytu wiąże się z zakupem innego produktu banku, na przykład lokaty, karty kredytowej, produktu inwestycyjnego. No i oczywiście koszt oprocentowania- stanowiący zysk dla banku za usługę udzielenia kredytu. Część kosztów bezpośrednich- opłata wstępna, oprocentowanie, prowizja stanowią składnik raty miesięcznej spłaty. Na koszty pośrednie składa się opłata notarialna za zakup nieruchomości, koszt wpisu do księgi wieczystej itp. Koszty pośrednie nie stanowią części raty spłaty kredytu. W trakcie spłaty kredytu może się okazać, że potrzebne są kolejne opłaty związane z obsługa kredytu. Może to być na przykład opłata za aneks do umowy kredytowej zmieniający formę obsługi kredytu. Jeżeli zmiana jest na życzenie kredytobiorcy najprawdopodobniej będzie to za dodatkowa opłata.