Konto bankowe firmy

Procedura założenia własnej działalności gospodarczej uległa znacznemu uproszczeniu od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku. Tego dnia rozpoczął swoje działanie elektroniczny system rejestrujący przyszłych przedsiębiorców i ich działalności gospodarcze. Każdy z nowych przedsiębiorców ma możliwość złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem sieci internetowej. Przy okazji złożenia tego wniosku pod ten adres, jednocześnie zgłaszamy chęć przyznania naszej działalności gospodarczej numeru identyfikującego naszą firmę w Urzędzie Skarbowym, stajemy się również płatnikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nowymi przepisami powszechnie obowiązującymi wszystkich przedsiębiorców, każda z osób prowadząca działalność gospodarcza, musi posiadać oddzielne konto bankowe firmy. Precyzyjniej rzecz ujmują firmowe konto bankowe jest prawnie wymagane względem przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji przekraczających wartość piętnastu tysięcy euro. Liczba wpłat na konto nie ma tutaj żadnego znaczenia. Gdy założymy firmowe konto bankowe, o tym posunięciu mamy obowiązek poinformować Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze banków należy uwzględnić wysokości wszystkich opłat, jak na przykład opłatę za prowadzenie rachunku, wszelkiego rodzaju przelewy, wpłaty i wypłaty pieniężne.