Kontakt z klientami

Kontakt z klientami jest niezmiernie istotny w prowadzeniu jakiejkolwiek usługi, a ta związana z finansami jest najistotniejsza, bo wymaga odpowiedniego podejścia i zaufania. Podstawą dobrych relacji jest szybki i rzetelny kontakt. Usługodawca powinien być zawsze dostępny dla klienta, zarówno telefonicznie, mailowo, czy bezpośrednio. Księgowy powinien liczyć się z opinią klienta, dbać o niego, rozmawiać z nim i ukazywać wiele różnych wariantów, by wspólnie z nim wybrać najkorzystniejszą dla niego opcje. Księgowy powinien również udzielać klientowi dużo wcześniej odpowiednich informacji, związanych ze zmianami przepisów, by poinformować go o ewentualnych konsekwencjach, a także znaleźć wygodne wyjście z sytuacji. Proponowane rozwiązania powinny przynosić usługobiorcy korzyści, nie tylko finansowe, ale również wiadomości ważne i przydatne na przyszłość. Należy przestrzegać się oschłości i obojętności w stosunku do klienta, a także zawsze dotrzymywać terminów, rzetelna praca jest najbardziej ceniona. Nie należy również podejmować decyzji bez konsultacji z klientem, nawet, jeśli wydaje nam się najlepszą opcją, to zgoda usługobiorcy jest w tym przypadku niezbędna. Warto też pamiętać, że księgowy ma prawo popełnić błędy i nie jest nieomylny, dlatego jakiekolwiek błędy traktować z pokorą i brać za to odpowiedzialność, klient, o którego odpowiednio dbamy zrozumie, że każdemu może zdarzyć się pewna trudność.