Konta syntetyczne i analityczne

O tym, że istnieją konta księgowe wiemy wszyscy. Być może nie każdy z nas wie, do czego takie konta służą, jak się dzielą, jak się nazywają, do czego są wykorzystywane, w jaki sposób powstają na nich zapisy. Jednak nie wszyscy jesteśmy ekonomistami i jeśli nie wykorzystujemy takiej wiedzy w naszej pracy w zasadzie nie jest nam ona potrzebna. Warto jednak zainteresować się pewnymi aspektami dotyczącymi księgowości – dla wielu z nas są one bardzo interesujące. Konta księgowe podzielić możemy na konta syntetyczne i analityczne. Konto księgowe jest narzędziem dwustronnym, oznacza to, że zapisy dokonywane są po dwóch jego stronach – oczywiście zgodnie z zasadami rachunkowości. Konta syntetyczne to konta księgi głównej. To na nich dokonywane są główne zapisy i ewidencja operacji gospodarczych. Konta analityczne to konta pomocnicze tworzone po to, by uszczegółowić ewidencję na kontach głównych. Nazwy i numeryczne symbole kont syntetycznych narzucone są przez zakładowy plan kont, w przypadku kont analitycznych to sam księgowy określa nazwę takiego konta. Konta analityczne prowadzone są w ramach konta głównego, czyli konta syntetycznego a zapisy prowadzone na kontach analitycznych muszą pokrywać się z zapisami z konta głównego. Chodzi tu o obroty i salda. Konta są podstawowym narzędziem ewidencji operacji.