Konsolidacja i refinansowanie kredytów

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów posiadanego zadłużenia może być konsolidacja lub refinansowanie takowego zadłużenia. W tym przypadku mówimy oczywiście o kredytach czy pożyczkach. To właśnie takowe zobowiązania możemy refinansować czy skonsolidować. Ogólnie rzecz biorąc takowe procesy sprowadzają się do zaciągnięcia nowego kredytu, dzięki któremu spłacamy zobowiązania już posiadane. W takim wypadku do spłaty pozostaje nam już tylko nowy kredyt. Jednak konsolidacja i refinansowanie musi się czymś różnić skoro mówimy tu o dwóch sposobach czy też o dwóch pojęciach. Różnica polega zasadniczo na tym, iż refinansowaniu poddajemy jeden kredyt. W takim wypadku zaciągamy kredyt i spłacamy już posiadany. Wszystko w stosunku jeden do jednego. Natomiast w przypadku konsolidacji zaciągamy jeden kredyt na spłatę kilku zobowiązań. Konsolidacja polega, więc na zastąpieniu kilku kredytów czy pożyczek jednym kredytem konsolidacyjnym. Jakie są zalety takowych działań? Obniżenie kosztów spłaty comiesięcznej raty lub sumy comiesięcznych rat wynika z kilku czynników. Po pierwsze nowy kredyt może mieć do czynienia z lepszymi warunkami kredytowania. W takim wypadku możemy spłacać niższą ratę dzięki niższemu oprocentowaniu. Poza tym możemy zdecydować się na wydłużenie okresu kredytowania. To również obniży koszt comiesięcznej raty.