Konsekwencje źle wykonanych obowiązków

Większość osób uważa księgowość za nudny zawód, z drugiej jednak strony powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak odpowiedzialna jest to profesja, określana niekiedy w środowisku finansowym zawodem podwyższonego ryzyka. W przypadku prowadzenia firmy skorzystanie z usług księgowego, czy chociażby biura rachunkowego jest niezbędne. Należy jednak pamiętać, że za jakiekolwiek problemy i błędy spowodowane z winy księgowego, przez ZUSem czy Urzędem Skarbowym musi odpowiadać przedsiębiorca. Niemniej jednak domaganie się odszkodowania od biura rachunkowego, którego usługi świadczymy, jest jak najbardziej możliwe. Jeśli biuro rachunkowe popełni błąd, usługobiorca może ubiegać się odszkodowania w sądzie argumentując, iż biuro nie wykonało należycie swoich obowiązków, prowadząc wadliwe księgi i błędnie prowadziło rozliczenia. Biura rachunkowe są ubezpieczone stąd wypłacenie odszkodowania nie będzie sprawiało problemy. Oczywiście zdarzają się sytuację, kiedy pracownik biura rachunkowego ponosi konsekwencje za źle wykonaną pracę. Sytuację takie są skrajne, ale zdarzają się, gdy pracownik celowo szkodzi usługobiorcy, a następnie tuszuje, czy też niszczy dowody jego winy, a także, gdy fałszuje dokumenty. W takich przypadkach pracownik biura rachunkowego podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Niemniej jednak jakiekolwiek pomyłki i drobne błędy księgowego da się naprawić bez ciągania po sądach, wystarczy tylko odpowiednie i partnerskie podejście.