Karty kredytowe

Kredyty można klasyfikować na różne sposoby, i również wśród nich możemy wyróżnić karty kredytowe, które są rodzajem tych kart, których uzyskanie nie jest związane z koniecznością otwierania rachunku w banku. Aby otrzymać kartę zadaniem osoby zainteresowanej jest złożenie wniosku w oddziale banku oraz dołączyć do tego dokumenty, które wymagane są przez bank. Najczęściej bank wymaga od kredytobiorcy dostarczenia takich dokumentów jak: zaświadczenie z zakłady pracy o naszych zarobkach oraz kserokopia dowodu osobistego. W niektórych sytuacjach bank wymagać będzie też dodatkowych dokumentów. Na podstawie wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku bank będzie oceniał naszą zdolność kredytową. Wtedy nastąpi również ustalenie wysokości limitu kredytowego. Osoba, która staje się posiadaczem kart kredytowej może wykonywać transakcje do wysokości tej kwoty, która została jej udzielona. Karta kredytowa jest wtedy opłacalna, kiedy w ciągu 30 dni spłacimy całą sumę. Wtedy nie będziemy musieli liczyć się z odsetkami, które z tego tytułu są wysokie.