Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa

Elementem, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie się obyć, jest posiadanie, jak najwyższego kapitału zakładowego. Jest to kapitał podstawowy każdej prowadzonej działalności gospodarczej. Kapitał zakładowy tworzą pierwotne wpłaty wspólników, właścicieli firmy lub spółki. Wysokość kapitału zakładowego, na starcie prowadzonej działalności, tylko w niektórych formach organizacyjno-prawnych są wymagane prawem. W większości prowadzonych działalności gospodarczych, to właściciele decydują o tym czy kapitał zakładowy będzie się zwiększał w trakcie prowadzenia firmy, czy też ulegnie zmniejszeniu. Wkłady początkowe, czyli kapitał zakładowy, musi być bezwzględnie tożsamy z wiadomościami zawartymi w rejestrze handlowym, statucie danego podmiotu gospodarczego, oraz w umowie spółki. W większości krajów europejskich, prawo krajowe określa minimalną wysokość kapitału początkowego. Bez uzbierania wskazanej sumy, spółka nie może zostać zawiązana. Kodeks spółek handlowych wyznacza wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i komandytowo-akcyjnej. Pozostałe spółki osobowe nie mają obowiązku zebrania konkretnego kapitału zakładowego. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wysokość minimalnego kapitału zakładowego wynosi pięć tysięcy złotych, w spółce akcyjnej sto tysięcy złotych, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej pięćdziesiąt tysięcy złotych.