Kapitał własny przedsiębiorstwa

Kapitał własny przedsiębiorstwa

Najzdrowszym sposobem finansowania naszej działalności gospodarczej będzie finansowanie środkami pochodzącymi z jednej z form kapitału własnego. Oczywiście na krótką metę w grę wchodzą także rozwiązania wykorzystujące środki z kapitału obcego, jednak obciążają one ogólną kondycję naszego przedsiębiorstwa, dlatego należy z nich korzystać tylko w razie konieczności. Kredyty inwestycyjne, to zobowiązanie nawet na trzydzieści lat, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy tak długoterminowych obciążeniach. Kapitał własny, jak już zostało wspomniane jest najlepszym sposobem na finansowanie przedsiębiorstwa, ponieważ nie zadłużamy się u innych podmiotów gospodarczych. Nasza sytuacja finansowa zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Kapitał własny można generalnie pozyskiwać z trzech źródeł, czyli z zysków netto wypracowanych przez przedsiębiorstwo w ostatnim okresie, z odpisów amortyzacyjnych a także ze środków przekazanych z osobistego majątku wspólników. Wspólnicy mogą przekazać taki dodatkowy kapitał w formie pożyczki, albo w dwóch innych. Choć finansowanie kapitałem własnym jest bardzo istotne, to niewątpliwie zachodzą sytuacje, gdy płynność finansowa jest zagrożona, wówczas trzeba skorzystać z dostępnych środków kapitału obcego. Banki chętnie udzielają kredytów obrotowych na rachunku bieżącym.