Jakie wymogi należy spełnić, aby móc prowadzić biuro rachunkowe?

Właściciele biura rachunkowego nie muszą posiadać certyfikatu Ministra Finansów, by móc prowadzić biuro rachunkowe, niemniej jednak taka osoba nie ma praw do wykonywania usług prowadzenia ksiąg rachunkowych. W celu prowadzenia takich usług, właściciel zatrudnia pracownika upoważnionego, do tego typu działań. Zakładając jednak, że potencjalny właściciel biura chce ubiegać się o certyfikat Ministra Finansów, musi spełnić określone kryteria, przede wszystkim zdać egzamin, osoby starające się o licencje księgowego, nie może być karana i musi posiadać pełnie praw publicznych. Otwarcie biura rachunkowego jest możliwe dla osoby, która otrzymała wyższe wykształcenie na kierunku ekonomicznym, ze specjalnością rachunkowość i tytuł magistra. Trzeba również odbyć trzyletnią praktykę w księgowości i posiadać dokumenty potwierdzające to. Jeśli jednak nie posiadamy tytułu magistra rachunkowości, a jedynie wykształcenie średnie, musimy przystąpić do egzaminu dopuszczającego nas do egzaminu o certyfikat, a po otrzymaniu go, czeka nas jeszcze dwuletnia praktyka. Istnieje jeszcze inna droga do pozyskania certyfikatu księgowego, w przypadku ukończenia studiów innych, niż ekonomicznych, należy ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Warto znać te informacje nim zaczniemy na poważnie interesować się otwarciem biura rachunkowego, droga nie jest krótka, ale dzisiaj jest to zdecydowanie opłacalny biznes.