Jak zostać księgowym?

Księgowi to osoby fizyczne zajmujące się rachunkowością, ewidencją podatników, rozliczeniami, factoringiem, prowadzeniem ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów czy sporządzaniem sprawozdań finansowych. To także osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzn. księgowi z certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg, także doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Księgi mogą też prowadzić nieposiadające osobowości prawnej spółki handlowe, jeżeli jeden ze wspólników posiada certyfikat księgowy. Certyfikat zdobywa się albo dzięki odpowiedniemu, wyższemu wykształceniu, lub też zdając egzamin zawodowy. W obu sytuacjach należy wykazać się odpowiednią praktyką. Statystyki wskazują na fakt, iż większość księgowych posiadających certyfikat zdobyło go dzięki wykształceniu. O przyznanie certyfikatu bez zdawania odrębnego egzaminu mogą starać się przede wszystkim osoby, które udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości i posiadają m.in. wykształcenie wyższe ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość. Osoba stawiająca pierwsze kroki w księgowości powinna wykazać się następującą wiedzą: podstawami z zakresu rachunkowości i podatków, dobrą umiejętnością obsługi komputera (np. programy do obsługi księgowości, Microsoft Office, poczta elektroniczna), predyspozycjami do pracy z liczbami i systematycznością oraz znajomością języka obcego.