Jak powstał e – biznes

Zanim rozwinął się biznes internetowy, który często można określić jako tożsamy z e –biznesem komputery były, tak jak dziś, wykorzystywanie w komercyjnych przedsiębiorstwach np. instytucjach finansowych i bakach. To one podłożyły podwaliny pod dzisiejszy e – biznes. Wymienione przedsiębiorstwa wykorzystywały zalety i szerokie możliwości komputerów, gdy te były nieraz jeszcze tajemnicą dla indywidualnego użytkownika. Z biegiem czasu powstawały coraz to nowy systemy komputerowy, które miały za zadanie spełnić oczekiwania biznesu i przedsiębiorstw. Takie sieci i systemy ułatwiały prace przedsiębiorstwom głównie z sektora bakowego i finansowego, ale też dużym korporacjom z innych dziedzin jak firm informatycznym, komputerowym. Ułatwienie pracy polegało przede wszystkim na systemie kontaktów i wymiany dokumentów między przedsiębiorstwami oraz między poszczególnymi kontrahentami. Dzięki temu usługi stały się dużo tańsze, a ich jakość wzrosła, dzięki zaangażowaniu w proces pracy w przedsiębiorstwie komputerów i systemów informatycznych, które były na tyle dobrze zaprojektowane, że popełniały mniej błędów, niż człowiek zajmujący się tą samą czynnością. Niewątpliwie właśnie wtedy też nastąpił wzrost w dziedzinach wykorzystujących komputery, systemy i platformy wymiany danych czy dokumentów.