IRR

IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR – wady i zalety
Inwestowanie pieniędzy nie jest łatwą sprawą. Każdy inwestor liczby bowiem na jak największą stopę zwrotu z inwestycji przy jak najniższym poziomie ryzyka. Czy jest to w ogóle możliwe? Pomocna przy ocenie stopy zwrotu z inwestycji może okazać się metoda o nazwie IRR czyli wewnętrznej stopy zwrotu, obliczana na podstawie wzoru. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR pozwala ocenić maksymalną stopę zwrotu z inwestycji. Za pomocą tej metody można więc ocenić czy dana inwestycja jest rentowna i na jakim poziomie przynosi spodziewane zyski. Wszystkie obliczenia wyrażone są w sposób procentowy dzięki czemu interpretacja uzyskanych wyników nie przysparza większych problemów. Przede wszystkim można uzyskać wiedzę na temat rentowności inwestycji przez cały okres jej trwania. Za jej pomocą o wiele łatwiej jest oszacować graniczny koszy kapitału jaki musi być zastosowany do danej inwestycji. Metoda nie jest jednak pozbawiona wad. Największą jest przede wszystkim to, że metody tej nie można zastosować przy inwestycjach, przy których stopa zwrotu nie istnieje. Do obliczenia wewnętrznej stopy procentowej IRR można wykorzystać tabele Excel. Metoda pozwala uzyskać przybliżone wyniki dzięki czemu o wiele łatwiej ocenić opłacalność danej inwestycji.