Inwestowanie pieniędzy w papiery wartościowe

Inwestowanie pieniędzy w papiery wartościowe

Papiery wartościowe wydają się w czasach kryzysu ekonomicznego jedną z najbezpieczniejszych lokat kapitału. W przypadku papierów wartościowych mamy wiele możliwości, możemy zdecydować się na instrumenty finansowe o stałej stopie zwrotu, lub też na instrumenty o stopie zmiennej. Wszystko zależy od podjętego ryzyka inwestycyjnego. Inwestując w akcje giełdowe, zarobić możemy zdecydowanie więcej, niż w przypadku obligacji skarbowych, lecz ryzyko podjęte przez takiego inwestora jest dużo wyższe. Największym rynkiem, na którym możemy nabywać papiery wartościowe jest giełda, która w naszym kraju swoją siedzibę posiada w Warszawie. Notowanych jest na niej są akcje aż sześciuset spółek. Łączna wartość notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych wynosi ponad sześćset siedemdziesiąt miliardów złotych. Akcje są jednak w czasach kryzysu bardzo nieprzewidywalnym instrumentem finansowym. Dużo pewniejszy zysk ma zapewniony podmiot inwestujący w obligacje skarbowe. Z racji tego, że ich emitentem jest Skarb Państwa są one bardzo bezpieczne a dodatkowo gwarantują całkiem atrakcyjny dochód w zależności od ich długości. Obligacje skarbowe możemy podzielić na dwuletnie obligacje stało procentowe, trzyletnie obligacje zmiennoprocentowe i cztero i dziesięcioletnie obligacje indeksowane do poziomu inflacji.