Internetowa rejestracja działalności

Dla każdej osoby rozpoczynającej prowadzenie własnej firmy, dużym ułatwieniem jest przeniesienie wszystkich formalności, związanych z założeniem działalności gospodarczej do sieci internetowej. System został uruchomiony pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku. W dalszym ciągu wypełniony wniosek o wpisanie na listę przedsiębiorców można zanieść do urzędu gminy, lecz korzysta z tego sposobu obecnie minimalny odsetek przedsiębiorców. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na większości stron rządowych, z zakresu finansów. We wniosku muszą się znaleźć informacje dotyczące nazwy naszej firmy, rodzaju prowadzonej działalności, precyzyjnej analizy rynku i tym podobne. W pełni wypełniony wniosek, zostaje sprawdzony przez elektroniczny system. Jeżeli wszystko jest w porządku to zostajemy ze swoją działalnością gospodarczą wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli nie, wniosek poprawiamy do skutku. Poza tym wysyłając wniosek do tej centralnej ewidencji, tym samym zgłaszamy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako płatnik, oraz do Urzędu Skarbowego o nadanie nam numeru identyfikującego naszą działalność. Przed wejściem w życie tego systemu, każdy przedsiębiorca musiał stracić nawet kilka tygodni, zanim jego działalność została uruchomiona, obecnie cała procedura zajmuje nie dłużej niż kilka godzin, to wyraźne uproszczenie i ułatwienie życia młodym biznesmenom.