Instytucja banku centralnego

Instytucja banku centralnego

By odpowiednio zarządzać rynkiem finansowym w każdym kraju powstała instytucja banku centralnego, którego właścicielem jest skarb państwa. Najczęściej tylko ta najwyższa instytucja posiada prawo do emitowania pieniądza gotówkowego, który wprowadzany jest do obiegu przy udziale skupu metali szlachetnych, w formie długu, albo za pośrednictwem obcych walut. Każdy sposób na wprowadzanie nowej partii pieniądza gotówkowego do obiegu jest dobry, odpowiednie osoby posiadające wiedzę, jaka obecnie jest najlepsza forma o tym decydują. Banki centralne mają także uprawnienia do udzielania bankom komercyjnym kredytów. Bank centralny może innym bankom komercyjnym świadczyć inne usługi, jak przyjmowanie depozytów, po tak zwanej stopie depozytowej. Jedną z funkcji banków centralnych jest ich rozliczeniowy charakter. Wszystkie banki komercyjne mają obowiązek posiadania w banku centralnym rachunku, na którym muszą być rejestrowane wszelkiego rodzaju rozliczenia z innymi instytucjami bankowymi. Bank centralny jest potrzebny także w kontaktach państwa z zagranicznymi bankami centralnymi i innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Dla państwa jest to bardzo wygodne narzędzie, które pomaga przy utrzymywaniu rachunków depozytowych, bank centralny pomaga również przy obsługiwaniu narodowego długu publicznego.