Indywidualna działalność gospodarcza

Marzeniem wielu osób jest prowadzenie w pełni samodzielnie własnej działalności gospodarczej. Spora część z tej grupy osób, waha się przed urzeczywistnieniem swoich zamiarów, ponieważ sądzą, że założenie indywidualnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą liczbą formalności i zawiłości proceduralno-prawnych. Jednak trzeba przyznać, że zagadnienie założenia własnej firmy uległo w ostatnich miesiącach znacznemu uproszczeniu, a to za sprawą wprowadzenia w życie elektronicznego systemu rejestracji początkujących przedsiębiorców. Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać każda osoba starająca się o założenie własnej firmy, powinno być wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełniony formularz wysyłamy pod odpowiedni adres. Odpowiedź otrzymujemy bardzo szybko, gdy wniosek jest źle wypełniony, system sprawdzający wyłapuje błędy, wówczas musimy wniosek poprawić. Omawiany formularz jest jednocześnie wnioskiem o nadanie naszej działalności numeru identyfikacyjnego w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy zakładamy na przykład spółkę cywilną, to każdy ze wspólników spółki musi złożyć formularz identyfikacyjny osobno. We wspomnianym formularzu zawarte muszą zostać informacje między innymi z zakresu określenia rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. O pomoc w wypełnieniu wniosku o wpis na listę przedsiębiorców najlepiej poprosić doradcę z tego zakresu.