Handel elektroniczny jako cześć e – biznesu

Handel elektroniczny jako cześć e – biznesu

Handle elektroniczny to istotna część biznesu elektronicznego, czyli e – biznesu. Można powiedzieć, że właśnie na handlu elektronicznym oparty jest kręgosłup wielu przedsiębiorstw z branży e – biznesu. Handel elektroniczny określany jest mianem e-commerce i właśnie jako angielska nazwa bardzo często występuje w Polsce. Transakcje handlowe jak sama nazwa procedury wskazuje, polegają na dystrybucji i sprzedaży produktów i usług poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii i narzędzi elektronicznych. Takimi środkami mogą być Internet, telewizja, telefon itp. Handel elektroniczny umożliwia zmniejszenie kosztów funkcjonowania podmiotów, które wdrażają zasady e – commerce . Skracana jest tez droga na linii dystrybucji między firmą a konsumentem. Termin e – commerce stworzony został przez firmę IBM, która była prekursorem w rozwoju e – biznesu z uwagi na swoją wielkość i skale oddziaływanie biznesowego. W systemie handlu elektronicznego towar lub usługa zostaje zamawiana droga elektroniczną, a realizacja usługi następuję poprzez przesłanie towaru droga tradycyjną, lub tez – w przypadku niektórych usług – droga elektroniczną. Płatność natomiast może odbywać się zarówno droga tradycyjną, jak i droga elektroniczną. Handel elektroniczny występuje najczęściej w postaci sklepów internetowych ( e – sklep).