Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jak zapewne wiemy jest miejscem gdzie odbywa się handel akcjami spółek giełdowych. Mowa tu o sprzedaży takowych akcji przez same spółki jak i handel takowymi akcjami pomiędzy podmiotami, które akcje od spółek nabywają. Jaki jest cel prowadzenia giełdy papierów wartościowych? Otóż spółki sprzedając swoje akcje w zamian oddają nabywcom część praw do własności takowych spółek. W takim wypadku nabycie akcji jest nabyciem prawa. Może to być prawo do udziału w zyskach spółki jak i prawo do udziału w kierowaniu jej działalnością. Oczywiście nie każda firma może stać się od razu spółką akcyjną. Aby takowa spółka mogła prowadzić giełdę, czyli by mogła sprzedawać swoje akcje na giełdzie papierów wartościowych musi spełnić określone przez prawo warunki. W takim wypadku w dużej mierze takowe warunki dotyczą kapitału posiadanego przez spółkę. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione spółka może wejść na giełdę i zacząć sprzedawać swoje akcje. W takim wypadku mowa o poważnych zyskach, które spółka może przeznaczyć na prowadzenie działalności i jej rozwój. W zamian właściciel akcji może uzyskać prawo do udziału w zyskach, czyli tak zwaną dywidendę. Jak się okazuje akcje nie są jedynymi papierami wartościowymi, jakimi możemy handlować na takowej giełdzie papierów wartościowych.