Funkcje banku centralnego

W każdym demokratycznym kraju nad kreowaniem i nadzorowaniem sytuacji finansowej czuwa bank centralny. W naszym kraju jest to Narodowy Bank Polski. Oczywiście najważniejszym zadaniem tego rodzaju instytucji jest emisja pieniądza. Tylko Narodowy Bank Polski posiada prawo do bicia pieniądza. Za stan polskiej waluty także poza granicami kraju odpowiada także bank centralny. Wprowadzane przez bank decyzje wpływają w wydatny sposób na stan waluty. W banku centralnym swoje rachunki bankowe prowadzą wszystkie banki komercyjne. Pieniądz gotówkowy do obiegu może zostać wprowadzony tylko na zasadzie specjalnych procedur. Najczęściej jest on wprowadzany do obiegu za pomocą skupu metali szlachetnych, walut obcych oraz w formie długu. Forma długu polega na udzielaniu kredytów bankom komercyjnym. Funkcją banku centralnego jest także prowadzenie rozliczeń pomiędzy bankami komercyjnymi a także innymi najważniejszymi instytucjami finansowymi w danym kraju. Bank centralny świadczy usługi finansowe innym bankom komercyjnym. Dzięki bankowi centralnemu możliwe są również transakcje z innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi. Opisując funkcje banku centralnego nie można zapomnieć także o tym, iż jest on bankiem skarbu państwa. Bank centralny prowadzi rachunki licznych instytucji państwowych.