Finansowanie własnego przedsiębiorstwa

Jest wiele sposobów na finansowanie własnej działalności gospodarczej, jak się okazuje kapitał własny, nie musi pełnić najistotniejszego elementu finansującego. Innymi formami finansowania są wpłaty udziałowców, zysk netto osiągany w trakcie prowadzenia działalności, emisja akcji i obligacji, czy zaciągane krótko i długoterminowe kredyty bankowe. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą również liczyć na pomoc ze strony państwa. Pomoc ta przejawia się między innymi w możliwości zaciągania przez przedsiębiorców kredytów na preferencyjnych warunkach, kredytów podatkowych czy dotacji zwrotnych i bezzwrotnych z budżetu unijnego i budżetu państwa. Własną działalność gospodarczą można również finansować z emisji krótkoterminowych papierów wartościowych. Wkład w finansowanie naszego przedsiębiorstwa wnoszony jest również ze strony kredytów handlowych i innych tego rodzaju zobowiązań. Fundusze, z których finansujemy działalność gospodarczą można podzielić na własne i obce. Fundusze własne, to inaczej finansowanie przedsiębiorstwa z nadwyżki finansowej. Takie samofinansowanie jest najzdrowsze dla prowadzonej przez nas działalności. Natomiast fundusze obce, to między innymi leasing, kredyty wszelkiego rodzaju, pożyczki pieniężne, czy powiększenie kapitału zakładowego. By zachować płynność finansową wielu przedsiębiorców, szczególnie na początku działalności korzysta z kredytów obrotowych.