Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Działalność gospodarcza może być finansowana na kilka sposobów. Najbardziej racjonalnym i korzystnym dla przedsiębiorstwa jest finansowanie jego działalności ze środków pochodzących z kapitału własnego. Do środków kapitału własnego należą wpłaty wspólników, odpisy amortyzacyjne, czy wypracowany w ostatnim czasie zysk netto. Jednak niestety nie wszystkim przedsiębiorcom udaje się prowadzić swoją firmę przez cały rok na plusie. W większości przedsiębiorstw, szczególnie tych najmniejszych przez kilka miesięcy generowane są straty, które pokrywane są w późniejszych miesiącach z wypracowanego zysku netto. Jednak w przypadku finansowania projektów inwestycyjnych rzadko zdarza się, że majątek przedsiębiorstwa pozwala na przeprowadzenie inwestycji całkowicie ze środków pochodzących z kapitału własnego. Potrzebne jest zazwyczaj finansowanie zewnętrzne, ze źródeł tak zwanego kapitału obcego. Kapitał obcy przedsiębiorstwa oznacza, że wierzyciele oddali do swobodnego zarządzania pewną sumę pieniężną przedsiębiorstwu, a ono w zamian zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę z wypracowanymi odsetkami, obliczonymi według określonego wzoru. Finansowaniem projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw może się zająć oprócz instytucji bankowych, prywatny inwestor, który może w zamian uzyskać prawo do decydowania w podejmowanych decyzjach wewnątrz spółki.