Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

W kwestii finansowanie działalności przedsiębiorstw, a mianowicie dostępnych sposobów na tego rodzaju manewry powstało już chyba wystarczająco dużo publikacji książkowych i różnego rodzaju artykułów. Finansowanie przedsiębiorstw możemy z powodzeniem podzielić na dwie grupy, wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej przedsiębiorstwo nie jest w stanie przez cały okres swojej działalności opierać się tylko i wyłącznie na wypracowanym zysku netto ze sprzedaży produktów czy usług, potrzebne są z reguły dodatkowe impulsy z zewnątrz. Jednak finansowanie bieżącej działalności z wypracowanego zysku netto, to nie jedyny sposób na finansowanie wewnętrzne prowadzonej firmy. Do pozostałych należą odpisy amortyzacyjne, czy dopłaty wspólników do majątku podstawowego przedsiębiorstwa. Dopłata do majątku może być wykonana przez wspólnika na przykład w formie umowy pożyczki. Zewnętrznymi źródłami finansowania prowadzonej działalności gospodarczej są między innymi uzyskane kredyty. Najczęściej w ofercie banków dla podmiotów gospodarczych znajdują się następujące rodzaje kredytów, kredyty odnawialne i nieodnawialne na rachunku bieżącym firmy, kredyty inwestycyjne, technologiczne czy preferencyjne. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może liczyć na szczególne przywileje przy zaciąganiu takich kredytów.