Finanse małych przedsiębiorstw

Finanse małych przedsiębiorstw

Zgodnie z brzmieniem przepisów unijnych małym przedsiębiorstwem, nazywamy to, które zatrudnia poniżej pięćdziesięciu pracowników, a roczny obrót nie przekracza dziesięciu milionów euro. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie uprzywilejowany, jeśli chodzi o możliwość uzyskania pomocy na rozwój. Jednym z takich programów pomocowych, w ramach, którego można poprawić stan swoich firmowych finansów jest szansa otrzymania kredytu technologiczne na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wzrost gospodarczy w największym stopniu zależy właśnie od kondycji sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i szybkości wdrażania nowych technologii. Nowe technologie są jednak niezwykle drogie i w wielu przypadkach potrzebna jest do ich wprowadzenia pomoc z zewnątrz. Jednak firma starająca się o tego rodzaju pomoc musi posiadać znaczny wkład własny, ustalony na poziomie dwudziestu pięciu procent. W przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych wysokość wkładu własnego wynosi najczęściej tylko dziesięć procent. Finanse małych przedsiębiorstw w dużym stopniu opierają się na pomocy z zewnątrz. Bardzo często wykorzystywaną forma wsparcia są odnawialne kredyty na rachunku bieżącym firmy. Wewnętrznymi źródłami finansowania są odpisy amortyzacyjne, wypracowany zysk netto i dopłaty do majątku wspólnego.