Faktura pro forma

Faktura pro forma

Z punktu widzenia polskiego prawodawcy nie istnieje pojecie faktury pro forma. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jedynie wystawienie faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT.Możliwe jest również wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę VAT wystawia się do siódmego dnia włącznie od daty dokonania zakupu. Jest również możliwość wystawienia faktury VAT „na przelew”, z odroczonym terminem płatności, tzw. kredytem kupieckim. Ta formą płatności za sprzedaż jest praktykowania w przypadku transakcji ze sprawdzonym kontrahentem, który wywiązuje się z płatności. Odracza się termin płatności na różne okresy. Standardowo przyjęty jest termin siedmiu, czternastu, dwudziestu jeden dni od daty sprzedaży .W jednostkach budżetowych częstym terminem jest 30 dni od daty zakupu. Pojęcie faktura pro forma funkcjonuje tylko w obrocie gospodarczym. Nie jest to dokument finansowo-księgowy. Stanowi jedynie ofertę sprzedawcy, nie wystawia się jej w związku z dokonaniem sprzedaży. Nie stanowi podstawy do zapłaty, nie może na niej widnieć termin zapłaty. Jako oferta może (ale nie musi) stanowić podstawę do wpłacenia zaliczki. Często stosowaną praktyka jest wysłanie faktury proforma jako zaproszenie do skorzystania z zakupu , a dopiero po dokonaniu zapłaty zostaje wystawiona właściwa faktura VAT.