E – learning jako rodzaj biznesu elektronicznego

E – learning jako rodzaj biznesu elektronicznego

E – learning jest rodzajem biznesu elektronicznego, który zdobywa coraz większą popularność. Czym zatem jest e – learning? Jest to nauczanie na odległość, przez Internet. Nauczanie na odległość może być samodzielnym sposobem nauki, a także często występuję jako uzupełnienie bądź podpora dydaktyki tradycyjnej. Dzięki nauczaniu e – learning możliwe jest odbycie kursu, szkolenia. Istnieje również możliwość studiowania w ten sposób na uczelniach wyższych. Jednak w tym przypadku wszystko zależy od danej uczelni. Nauczanie e – learning jest bardzo korzystne i ma szereg zalet. Dzięki takiemu sposobowi nauki można komfortowo przyswajać wiedzę w warunkach domowych. Może to być również minusem, a wszystko zależy od indywidualnych preferencji ucznia. Pojęcie e – learning odnosi się również do szeregu stron internetowych i serwisów, gdzie można uzyskać materiały do nauki, scenariusze zajęć edukacyjnych, a także samouczki. Dzisiaj coraz więcej uczelni oferuje naukę na niektórych zajęciach i trybach studiów w formie zdalnego nauczania. Istnieją badania dowodzące o zaletach zdalnego nauczania. Z kolei doświadczenia pokazują też, że e – learning ma tez swoje wady. Jedną z nich jest niska samodyscyplina, która może pojawić się u uczniów w warunkach nie wymuszających mobilizacje. Jednak i to zależy od indywidualnych predyspozycji uczniów.