Działalność biura rachunkowego w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Z każdym rokiem przestępcy coraz chętniej powierzali swoje pieniądze biurom rachunkowym w celu ich „wyprania”, sumy osiągając kwotę kilku miliardów złotych. W związku z tym już w 2009 roku ustalono przepisy nakładające biurom rachunkowym obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Biura rachunkowe mają obowiązek gromadzić i przekazywać informacje dotyczące podejrzanych transakcji swoich klientów. W celu dopełnienia obowiązków nałożonych przez prawa biura rachunkowe muszą wprowadzić w formie pisemnej, wewnętrzną procedurę walki z finansowym terroryzmem. W tym celu wyznacza się również osobę odpowiedzialną za dokonywanie obserwacji podejrzanych transakcji. Biura rachunkowe muszą zapewnić takiemu pracownikowi odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Kolejnym krokiem jest rejestrowanie transakcji stosując przy tym środki bezpieczeństwa finansowego, po dokonaniu oceny i analizy ryzyka i wystąpienia ów ryzyka należy poinformować o transakcjach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Rejestr transakcji należy przechowywać z ostatnich pięciu lat. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez biuro rachunkowe, sąd może nałożyć na instytucję karę pieniężną w wysokości nie większej aniżeli 750 000 zł. Również zaniedbania dokonania szkolenia dla pracownika zajmującego się badaniem podejrzanych transakcji, grozi karą w wysokości 100 000 zł. A tej z całą pewnością chcielibyśmy uniknąć.