Drobniaki do likwidacji

Pieniądze bez wartości – co to takiego? To drobniaki, których koszt produkcji przewyższa ich wartość nominalną. Dlatego tez Narodowy Bank Polski przedstawił projekt ustawy mającej na celu zaokrąglenie wartości do pełnych dziesiątek groszy. Coraz więcej państw decyduje się na niewybijanie najmniejszych nominałów. Są to miedzy innymi Czechy, Rosja, Dania, Izrael oraz ostatnio przyłączyła się Kanada. Ustawa zakłada zaokrąglenie do pięciu groszy łącznej kwoty należności, za które płacimy gotówka. Co do płatności przelewem lub Internetem kwota płatności nie ulegnie zmianie. Chodzi o to by fizycznie na rynku gospodarczym przestały pojawiać się groszówki i dwugroszówki. Czyli płacąc gotówką czasami nasza należność zostanie zaokrąglona do duch groszy więcej lub do dwóch groszy mniej. Czyli rachunki kończące się na 1 i 2 oraz 6 i 7 byłyby zaokrąglane w dół a kończące się na 3 i 4 oraz 8 i 9 zaokrąglano by do góry. NBP szacuje, że wprowadzenie ustawy nie wpłynie rażąco na wydatki przeciętnego konsumenta, wynosiła by co najwyżej kilkadziesiąt groszy rocznie. Wprowadzenie ustawy spowodowało by spore oszczędności , które wynikały by z ograniczenia popytu na drobniaki. Średnio NBP rocznie wydaje około 40 mln złotych na tłoczenie monet o nominałach 1 i 2 grosze.