Dopłaty unijne na start firmy

Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, początkujący przedsiębiorca może sfinansować start własnej działalności gospodarczej. Sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest kilka. Jednym z nich jest otrzymanie czterdziestu tysięcy złotych warunkowej pomocy. By skorzystać z tej formy pomocy trzeba na początku złożyć do właściwej instytucji, stosowny wniosek, w którym zawrzemy cel przeznaczenia otrzymanych pieniędzy, szczegółową charakterystykę prowadzonej działalności, a także dokładną analizę rynku, wskazanie obecnej konkurencji na rynku lokalnym, oraz sposoby rywalizacji z obecną konkurencją. Nie wszystkie wnioski są rozpatrywane rzecz jasna pozytywnie. Te czterdzieści tysięcy złotych jest pomocą bezzwrotną, jeżeli takiemu przedsiębiorcy uda się otrzymać na rynku przez dwanaście miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Innym sposobem na otrzymanie pomocy z budżetu Unii Europejskiej na start działalności jest oferta skierowana do młodych kobiet. W ten sposób, instytucje unijne starają się aktywizować takie osoby. Kolejny sposób jest dla osób, które mają pomysł na rozpoczęcie działalności na wsi. Z tego programu pomocowego można otrzymać nawet trzysta tysięcy złotych. Jednak biznes musi zostać założony na wsi, albo w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza pięć tysięcy, konieczne jest poza tym posiadanie pewnej kwoty kapitału własnego.