Dokumentacja księgowa w firmie

Podstawą rachunkowości są dowody księgowe. Wszyscy wiemy, czym takowe dowody są. I wcale nie musimy mieć wykształcenia ekonomicznego, by taką wiedzę posiadać. Rachunkowość firm kieruje się konkretnymi zasadami, które bezwzględnie muszą być przestrzegane. Każdy księgowy ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze na podstawie dowodów księgowych. A te mogą być dzielone na różne kategorie. Najbardziej znanym podziałem jest podział na dokumenty własne oraz obce, a także na dokumenty wewnętrzne. Takie dokumenty muszą być sporządzane w odpowiedni sposób. Na dokumentach księgowych nie mogą pojawiać się błędy rachunkowe, powinny być wykonywane w sposób rzetelny, powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje. Dokumentacja księgowa wykonywana jest przez różne osoby. Jest ona gromadzona i ewidencjonowana. Oczywiście nie wszystkie dokumenty rachunkowe są poddawane ścisłemu zarachowaniu. Są także i takie dokumenty, które zawierają konkretne informacje są podstawą do dochodzenia odpowiednich roszczeń, ale nie są rachowane w księgach rachunkowych. Przykładem takich dokumentów są chociażby umowy o pracę pracowników firmy. Dokumenty księgowe muszą być przechowywane w odpowiedni sposób przez określony okres czasu. Dokumenty spełniają wiele funkcji, w tym na przykład funkcję księgową, informacyjną czy kontrolną.