Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa

Jak widzimy po tytule niniejszego artykułu zajmiemy się tu budżetem państwa, a dokładnie dochodami budżetu państwa. W tym kontekście będzie mowa o tym skąd państwo czerpie dochody. Zwykły obywatel w większości przypadków pracuje na swoje dochody. Skąd pochodzi zysk państwa? Otóż w dużej mierze z naszej kieszeni. Mowa tu o różnego typu podatków. Zazwyczaj narzekamy na rosnące podatki jednak zapominamy, iż właśnie dzięki takowym podatkom państwo może w miarę poprawnie funkcjonować. Jednak wszędobylskie podatki to nie wszystko, jeżeli chodzi o zyski czy też dochody państwa. W dużej mierze państwo żyje na kredyt. Jedną z form kredytu, jaki budżet państwowy może zaciągnąć jest ten zaciągnięty od samych obywateli. Chodzi tu o Obligacje Skarbu Państwa. Takowe papiery wartościowe są emitowane przez państwo i sprzedawane obywatelom. Po upływie terminu zapadalności obligacji państwo ma obowiązek odkupić od obywateli takowe obligacje wraz z odsetkami. Oznacza to, iż obywatele zyskują na takim rozwiązaniu. Państwo także na tym zyskuje. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych tego typu idą zarówno na bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem państwa jak i na przykład na spłatę długów zagranicznych wobec innych krajów. Oczywiście sprawa zysków i strat budżetowych czy państwowych jest o wiele bardziej skomplikowana. Tu mamy tylko bardzo ogólny zarys.