Czynniki wpływające na podaż

Czynniki wpływające na podaż

Do najbardziej istotnych zasad, które trzeba przestrzegać na rynku w dziedzinie ekonomii, są prawa popytu i podaży. Zarówno na popyt, jak i na podaż wpływają pewne czynniki, które je warunkują. Podażą w ekonomii nazywa się ilość dóbr, oraz usług, które są oferowane przez sprzedawców na rynku, po konkretnej cenie, w konkretnym czasie i miejscu. Prawami popytu i podaży zajmują się, na co dzień osoby działające w zakresie mikroekonomii. Dzięki nim możemy dowiedzieć się wielu interesujących kwestii, jak na przykład, co wpływa na nasze decyzje, gdy odgrywamy na rynku rolę konsumenta. Każdy z nas jest konsumentem, dlatego bardzo ważne jest poznanie swoich ukrytych motywacji, by być bardziej świadomym konsumentem, który będzie potrafił zapanować nad swoimi poczynaniami. Wiadomo, że na popyt wpływają najbardziej dochody konsumenta, ceny dóbr zastępczych, pora roku, czy chęć odznaczenia się z tłumu. Na prawo podaży także wpływają w większym lub mniejszym stopniu następujące czynniki, dobra cena, popyt, technologia, według, której zostały wyprodukowane towary, warunki klimatyczne, czy ceny czynników produkcyjnych. Wydawać by się mogło, że znajomość tych czynników przyda się tylko ekonomistom, lecz korzyści i przywileje mogą z wyników takich badań mogą czerpać zarówno sprzedający, jak i konsumenci.