Czym zajmuje się ekonomia?

Czym zajmuje się ekonomia?

W niniejszym artykule chwilę poświęcimy bardzo ważnemu zagadnieniu, a mianowicie temu, czym zajmuje się ekonomia. Na początek warto zaznaczyć, iż ekonomia jest nauką zaliczaną do nauk społecznych. Jest też w oczach specjalistów nauką bardzo istotną dla ludzi i całego świata. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż ekonomia jest traktowana podobnie jak dziedziny nauki, w których przyznawana jest Nagroda Nobla. W tym przypadku jest to Nagroda imienia Alfreda Nobla ufundowana przez Narodowy Bank Szwecji. Jest ona przyznawana w tym samym okresie, co tradycyjne Nagrody Nobla i często jest nazywana Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Wróćmy jednak do głównej tematyki. Zatem czym zajmuje się takowa ekonomia. Otóż jak już wspominaliśmy jest to nauka społeczna zajmująca się analizą oraz opisem produkcji dóbr, ich dystrybucji oraz konsumpcji. W pojęciu ekonomii tradycyjnej możemy wyróżnić mikroekonomię jak i makroekonomię. Ogólnie rzecz biorąc ekonomia zajmuje się wszystkim, co związane z rynkiem właśnie w ujęciu trzech cech, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją. Zajmuje się też funkcjonowaniem gospodarki zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym. Jak zatem widzimy ekonomia ma ogromny wpływ na nasze życie. Dlatego też jest nauką tak ważną i powszechnie docenianą.