Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w polskiej walucie 1 200 000 euro. Powyżej tej granicy niezależnie od przychodów obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów. Karta podatkowa przeznaczona jest dla niewielkiej grupy przedsiębiorców. Polega na opłacaniu stałej, określonej kwoty, co miesiąc. Wysokość kwoty zależna jest od ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności, ilości pracowników oraz rodzaju działalności. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą płacenia podatku. Płaci się określoną stawkę podatku zależną tylko od przychodu. Stawki ryczałtu są mniejsze niż podstawowe stawki podatku, jednak minusem jest to, iż płaci się od tego, co, się sprzeda-niezależnie czy się na tym zarobi, czy nie. Książka przychodów i rozchodów polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy, jeżeli jest na plus. Przy stracie nic się nie płaci. Podatek jest zależny od opcji i poziomu dochodu, jednak nie jest on płacony, gdy działalność nie przynosi dochodów. Uproszczona księgowość jest prosta i korzystna, jednak udziela informacji jedynie o wysokości podatku, czy poziomu przychodów.