Czym jest e – PR?

Czym jest e – PR?

E – PR, czyli e – public relations jest to kształtowanie wizerunku firmy oraz jego budowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii elektronicznych jak Internet. Dzięki narzędziom public relations firma może zbudować swój wizerunek, promować się, zwiększać rozpoznawalność swojej marki. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą Internetu to główna funkcja e – public relations. PR internetowy jest częścią e – biznesu. Do celów PR możemy zaliczyć przekonywanie opinii publicznej, partnerów, pracowników czy inne zainteresowane strony co do wizerunku firmy, jej pracowników, dyrektorów oraz jej działań. Działania PR wspomagają inne działy biznesy elektronicznego, jak sprzedaż elektroniczna. Są to działania ściśle powiązane z reklamą elektroniczną. Metody internetowego public relations takie jak blogi, Twitter, MySpace, czy e –mail dają możliwość dotarcia do ludzi. Taki sposób nie jest precyzyjny, gdyż nigdy nie wiadomo, czy intencje działania PR zostały zrozumiane i dobrze odebrane. Interaktywne public relations obejmuje wszystkie formy komunikacji. Nie ogranicza się do platform społecznościowych, ale wykorzystuje też każdy możliwy sposób budowania relacji. Istnieją kontrowersje co do PR. Zarzuca się mu manipulacja i zły wpływ na konsumenta. Wszystko to zależy jednak od rodzaju i intensywności PR. W odpowiednich rękach Pr jest pozytywnym narzędziem budowania marki i relacji między przedsiębiorstwem, a konsumentami oraz innymi firmami.