Co powinna zawierać umowa między biurem rachunkowym, a klientem.

Umowa pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem nie posiada określonego schematu, każda, zatem musi zostać przygotowana indywidualnie uwzględniając pewne niezbędne aspekty. Dobrze zaplanowana umowa ułatwi pracę pomiędzy klientem, a usługodawcą, dzięki czemu zapobiegnie powstania ewentualnych sporów i niejasności. Należy przede wszystkim pamiętać, kto i z kim zawiera umowę, jeśli jest to umowa ze spółką to niezbędne jest sprawdzenie osób reprezentujących spółkę i oczywiście ich danych. Klient naturalnie również ma możliwość i prawo sprawdzenia nie tylko biura rachunkowego, jego statutu i autentyczności, ale również osobę reprezentującą biuro, sprawdzając przy tym, czy posiada certyfikat Ministra Finansów, co jest warunkiem koniecznym, przy powierzeniu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jak i innych usług. W ten sposób doszliśmy do kolejnego ważnego elementu prawidłowej umowy pomiędzy biurem, a klientem. Określenie przedmiotu umowy jest bardzo istotne zważywszy na fakt, że wielu przedsiębiorców domaga się sprawdzania i „opiekowania się” ich własnymi, prywatnymi rozliczeniami. Jeśli coś nie jest przedmiotem umowy, biuro rachunkowe nie ma obowiązku świadczenia danej usługi, ponieważ może później zostać oskarżone o świadczenie nieodpłatnych usług, z których nie jest pobierany podatek. Warto, zatem, by klient był świadomy podpisywanej umowy i tego, co może oczekiwać, a co nie leży w zakresie obowiązków jego księgowego.