Biuro rachunkowe osoby bez certyfikatu księgowego

Prowadzenie biura rachunkowe przez osobę nieposiadającej certyfikatu Ministra Finansów jest jak najbardziej możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Osoba prowadząca biuro rachunkowe, a nieposiadająca licencji księgowego, musi zatrudnić osobę, która ów licencjat posiada. Wówczas wykonywanie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest dopuszczalne, jeżeli wykonuje to zajęcia uprawniony do tego pracownik posiadający certyfikat księgowego. Dzięki takim uprawnieniom, osoby nieposiadające certyfikatu księgowego, mają możliwość otwarcia własnego biura rachunkowego, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia, jednak bezwzględnie prawo nakazuje takim osobom zapewnienie wykonywania usług prowadzenia ksiąg rachunkowym przez osoby do tego uprawnione. Wykonywanie usług w spółce, nie musi być tylko i wyłącznie prowadzone przez osobę uprawnioną, ale również, gdy osoba zatrudniona przez właściciela biura rachunkowego, otrzyma zadania z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość osób decydujących się na otwarcie biura rachunkowego bez certyfikatu Ministra Finansów, to osoby związane z tematyką, studiujące finanse, ale jednocześnie takie, które certyfikatu nie otrzymały z powodu różnych wypadków losowych, a które chcą rozwijać się w tym kierunku, a o certyfikat ubiegać się przy najbliższym, dostępnym dla nich terminie.