Biuro księgowe: usługi kadrowo- płacowe

Do usług kadrowo- płacowych można zaliczyć: prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika, tworzenie list płac z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków ZUS RMUA, sporządzanie list płac z umów o pracę. Obsługa kadrowa to także kontrola dokumentów historycznych pracownika, sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wydawanie skierowań na badania lekarskie. Pracownicy kadrowi prowadzą kartoteki wynagrodzeń, kartoteki urlopowe, kartoteki ewidencjonujące czas pracy. Obsługa płacowa wiąże się z naliczaniem wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii, nagród. Osoba zajmująca się płacami sporządza deklaracje rozliczeniowe do ZUS, deklaracje wyrejestrowujące pracownika, miesięczne raporty RMUA i in. Usługi kadrowo- płacowe mogą być także świadczone on- line. Jest to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Gromadzone w sposób bieżący dane pozwalają odzyskać całą dokumentację w przypadku jej utraty lub zniszczenia. Księgowość może być prowadzona zależnie od potrzeb klienta. E- księgowość umożliwia całodobowy dostęp do oprogramowania i danych finansowych, zintegrowany system handlowo- księgowy. W szerszym zakresie możliwa jest: kontrola Biura Rachunkowego nad dokumentacją handlową, wymiana informacji z bankiem, kontrola rozrachunków czy innego rodzaju funkcje. Programy tego typu mogą być pomocne dla przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem za pomocą książki przychodów i rozchodów czy spółek osobowych i kapitałowych.