Biuro księgowe- dodatkowe usługi

Dodatkowymi usługami mogą być np. reprezentowanie klienta w urzędach, rozliczanie PIT, sporządzanie wniosku kredytowego, biznesplanu, analizy ekonomicznej. Biura oferują też porady ekonomiczno- finansowe. Sporządzanie biznesplanu często nastręcza przedsiębiorcy wiele trudności, gdyż wiąże się z głęboką analizą, sporządzeniem szczegółowego planu finansowego, studium wykonalności i analizy kosztów. Biuro księgowe sporządzając biznesplan chroni klienta przed utratą kapitału i dokonuje pierwszego rozeznania przed wejściem na rynek. Biura rachunkowe oferują również rozliczanie PIT. Należy wysłać do biura roczną deklarację z zakładu pracy, po rozliczeniu biuro wyśle ją zwrotnie w formacie PDF lub bezpośrednio, systemem elektronicznym do Urzędu Skarbowego. Prawidłowe przygotowanie i wypełnienie wniosku kredytowego jest procesem czasochłonnym i sprawiającym trudności w szczególności początkującym przedsiębiorcom, dlatego skorzystanie z pomocy biura księgowego wykluczy możliwość pomyłek i opóźnienia procedury. Biura księgowe oferują także rozliczanie zwrotu niektórych wydatków wiążących się z budownictwem mieszkaniowym. Osoba fizyczna może otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych, jeżeli miało to związek z budową budynku mieszkalnego, remontem budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku innego niż mieszkalnego.