Bankowe produkty finansowe

Bankowe produkty finansowe

Banki komercyjne w naszym kraju mają pełną swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie swojej oferty produktowej. Oczywiście wprowadzono w ostatnim czasie podatki anty lichwiarskie, lecz generalnie, instytucje bankowe nie są ograniczane tego rodzaju przepisami. Jednym z najpopularniejszych produktów bankowych, jeśli chodzi o kredyty jest kredyt gotówkowy, nazywane także konsumpcyjnym. Choć jego ogólny koszt jest bardzo wysoki, to i tak przyciąga klientów łatwą i szybką procedurą przyznawania. Wśród kredytów dla podmiotów indywidualnych popularnymi zobowiązaniami są także kredyty hipoteczne, przeznaczane na zakup nieruchomości mieszkalnej, kredyty samochodowe, czy kredyty na remont mieszkania. Do podmiotów gospodarczych kierowana jest zupełnie inna oferta. W tej ofercie najważniejszymi pozycjami są te dotyczące kredytów odnawialnych na rachunku bieżącym, oraz kredyty inwestycyjne. Specjalnym rodzajem kredytu inwestycyjnego są kredyty preferencyjne, odsetki w tym kredycie spłacane są z budżetu państwa. Lecz oczywiście kredyty, to nie wszystkie produkty bankowe, poza nimi dużą ich część stanowią lokaty bankowe. Zysk z lokat zależy w największym stopniu z wysokości stopy inflacji. Praktycznie każdy z nas posiada również konto w banku, za które zazwyczaj płacimy miesięczną opłatę, czyli jest to także produkt bankowy.