Badanie zachowań konsumentów

Badanie zachowań konsumentów

Wszystkie działania marketingowe różnego rodzaju firm jest ukierunkowanych na pozyskaniu dodatkowych klientów. Promowane produkty i usługi są nawet emitowane w specjalnych mediach, gdzie istnieje największa szansa na trafianie do naszej grupy docelowej. W dotarciu do motywacji i upodobań konsumentów pozwalają dotrzeć badania nad zachowaniami konsumentów. Do tej pory przeprowadzono już setki eksperymentów nad działaniami i motywacjami konsumentów przed robieniem zakupów, w trakcie i po. Ekonomia bardzo szeroko zajmuje się tym zjawiskiem, szczególnie jedna z najważniejszych jej dziedzin, czyli mikroekonomia. Badania nad czynnikami wpływającymi nad popytem danych produktów i usług były przeprowadzane od dziesiątków lat. Dotychczasowe badania pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że ponad wszelką wątpliwość na popyt wpływają takie czynniki, jak dochody konsumenta, ceny dóbr zastępczych oraz komplementarnych, jakość oraz tradycja. Poza tym nie bez znaczenia w tym przedmiocie są preferencje klienta, jego potrzeby czy gust. W świecie konsumpcjonizmu o motywacjach działań masowego klienta decyduje także w dużym stopniu potrzeba wyjścia przed szereg. Nie można w tym miejscu zapomnieć również o czynniku, jakim jest pora roku. Na kurtki zimowe większy popyt będzie w miesiącach tuż przed porą zimową.