B2B, czyli relacje między firmami

B2B, czyli relacje między firmami

B2B to skrót angielskiego terminu Business to Business. Są to relacje między firmami i przedsiębiorstwami w e – biznesie. Relacje te są wymuszone przede wszystkim przez zasięg działania i oddziaływania danego e – biznesu. Dzisiaj wiele biznesów elektronicznych posiada zasięg ogólnoświatowy i zawiązane z tym potrzeby zaspokaja relacja między innymi podmiotami e – biznes poprzez komunikacje za pomocą nowych technologii elektronicznych. Relacje występują bardzo często nie na linii między równoprawnymi podmiotami. Znacznie częściej relacje B2B opierają się na kontaktach i wymianą informacji z otaczającymi dany e – biznes podmiotami potrzebnymi do jego funkcjonowania. Są przede wszystkim partnerzy i pośrednicy w procesie produkcji czy rozprzestrzeniania usług i produktów. W dalszej kolejności występują dostawcy podzespołów, produktów i usług około biznesowych, a także około produkcyjnych, czy po prostu usług pozwalających na wdrażanie własnych usług. W dalszej kolejności należy wymienić dystrybutorów na linii relacji między przedsiębiorstwami. Im większe przedsiębiorstwo prowadzące działalność na zasadach e –biznes tym sieć podmiotów uczestniczących w relacjach B2B jest większa. Sieć powiększa się jeszcze bardziej gdy w profilu e – biznesu jest opracowywanie planów i strategii działania, a także obliczeń, konsultacji itp.