Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw

Metodą, według, której bada się procesy gospodarcze w różnej skali zasięgi nazywa się analizą ekonomiczną. Tego rodzaju analiza pozwala na znalezienie związków pomiędzy poszczególnymi częściami procesów gospodarczych. Analizę ekonomiczną można przeprowadzić w skali całej gospodarki, czy danej branży, nazywa się ją wówczas analizą makroekonomiczną, albo w małej skali jednej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, czyli analogicznie nazwiemy ją analizą mikroekonomiczną. Nie zdziwi z pewnością fakt, iż w analizie ekonomicznej zarówno w skali makro, jak i mikro, wykorzystuje się rachunki matematyczne, czy programowanie liniowe. Dzięki takim technikom badawczym podmioty gospodarcze, a także całe branże mogą poznać możliwości racjonalizacji prowadzonych działalności. Analiza ekonomiczna pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji. W dzisiejszych czasach żadne porządne przedsiębiorstwo nie może się obyć bez rzetelnej i profesjonalnie przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Tylko posiadając takie pewne wiadomości z tego źródła możemy w prowadzonych przez nas biznesach dokonywać racjonalnych wyborów, których nie będziemy później żałować. Rozwija się technika, nauka, zmieniają się warunki, w jakich jest prowadzona działalność, muszą się w związku z tym zmieniać także metody badawcze.